Equipment

  •  10 Set  WEDM  (Charmilles & Sodick)

Tolerance zone: +/- 0.002


  • 12 Set    EDM  (Charmilles, Sodick, Qunji & Ard)

Tolerance zone: +/- 0.005


  •  20 Set  Profile Grinding (Misui & Okuma)

Tolerance zone: +/- 0.002


  •   6 Set    PTW-Grinding (Waida)

Tolerance zone: +/- 0.0005


Tolerance zone: +/- 0.005


  •   6 Set    Flat Vibratory Grinding (Fuyu)

Tolerance zone: +/- 0.002


  •   7 Set   CNC Machine Center (YCM & Gaofeng)

Tolerance zone: +/- 0.005


  • 10 Set   CNC Milling Center

Tolerance zone: +/- 0.05


  •   6 Set    Lathes

 

wedm edm        petewe

 

Amada GLS-5T Optical Profile Grinder